830/2006

Given i Helsingfors den 22 september 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Harjavalta stad och Kullaa kommun

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 9 april 2003 om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Harjavalta stad och Kullaa kommun (291/2003) förordningens rubrik samt 1 och 4 § som följer:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Harjavalta och Ulvsby städer

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller upprättandet av ett restriktionsområde till följd av att amerikansk yngelröta konstaterats på biodlingar i Harjavalta och Ulvsby städer.

4 §
Undantag från restriktionerna

Livsmedelssäkerhetsverket kan av särskilt motiverade skäl i enskilda fall bevilja tillstånd att på restriktionsområdet avvika från de restriktioner som avses i 3 §.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2006.

Helsingfors den 22 september 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.