793/2006

Given i Helsingfors den 14 september 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av vissa virussjukdomar hos fiskar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 18 december 1998 om förebyggandet av spridningen av vissa virussjukdomar hos fiskar (1087/1998) 4, 5, 10 och 12 § som följer:

4 §
Transport av fiskar

Det är förbjudet att transportera levande fiskar från havsområdet och kustområdet samt från ett vandringsområde till inlandet.

Livsmedelssäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att avvika från förbudet, om transporten inte medför fara för spridning av VHS eller IPN.

5 §
Transport av rom och mjölke

Det är förbjudet att transportera rom och mjölke från havsområdet och kustområdet samt från ett vandringsområde till inlandet.

Livsmedelssäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att avvika från förbudet, om transporten inte medför fara för spridning av VHS eller IPN.

10 §
Transportrestriktioner

Det är förbjudet att transportera levande fiskar, rom och mjölke från restriktionsområdet enligt 9 § till andra vattenområden i inlandet.

Livsmedelssäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att avvika från förbudet, om transporten inte medför fara för spridning av IPN.

12 §
Transportrestriktioner

Det är förbjudet att transportera levande fiskar, rom och mjölke från restriktionsområdet enligt 11 § till andra områden i Finland.

Livsmedelssäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att avvika från förbudet, om transporten inte medför fara för spridning av ISA.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2006.

Helsingfors den 14 september 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.