780/2006

Given i Helsingfors den 14 september 2006

Statsrådets förordning om säkerställande av barnsäkerheten hos tändare som släpps ut på marknaden och om förbud att på marknaden släppa ut leksaksliknande tändare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 40 § i lagen av den 30 januari 2004 om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004):

1 §

På tändare som släpps ut på marknaden tillämpas i Finland de krav på barnsäkerhet och förbud om en förpliktelse för medlemsstaterna att förbjuda att icke barnsäkra eller leksaksliknande tändare släpps ut på marknaden (2006/502/EG).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2007.

Tändare som inte fyller kraven i denna förordning får inte säljas eller hållas till salu efter den 10 maj 2007.

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut (2006/502/EG), EUT Nr. L 198, 20.7.2006. s. 0041-0045

Helsingfors den 14 september 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Handelsråd
Ilkka Cantell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.