775/2006

Given i Helsingfors den 8 september 2006

Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2005

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 1 mom. i lagen av den 5 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005):

1 §
Tidpunkten för betalning av förskottsåterbäringar

Betalningen av förskottsåterbäringar för skatteår 2005 inleds den 5 december 2006. De förskottsåterbäringar som betalas direkt till mottagarens bankkonto betalas i en rat den 5 december 2006. De förskottsåterbäringar som betalas som betalningsanvisning betalas från och med den 13 december 2006.

2 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2006.

Förordningen tillämpas i fråga om andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag på återbäringar för skatteår 2005.

Helsingfors den 8 september 2006

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.