770/2006

Given i Helsingfors den 8 september 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av handels- och industriministern, föreskrivs:

1 §

Den i Moskva den 15 augusti 2006 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen, som godkänts av republikens president den 11 augusti 2006, trädde i kraft den 15 augusti 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 13 september 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 69/2006)
(Bilagorna 1 och 2 i överenskommelsen finns till påseende och kan erhållas hos handels- och industriministeriet, som även lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 8 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.