761/2006

Given i Helsingfors den 31 augusti 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 januari 2004 om kommunikationsförvaltningen (60/2004) 1 § 2 mom. 7 punkten samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

7) samla uppgifter om kränkningar och hot om kränkningar av dataskyddet för nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster samt om betydande fel i och störningar av dessa tjänster, utreda kränkningar och hot om kränkningar av dataskyddet för nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster samt fel i och störningar av dessa tjänster samt informera om dataskyddsfrågor,


Kommunikationsverket kan producera tjänster i anslutning till uppgifterna i 2 mom. och ingå avtal om dessa tjänster.Denna förordning träder i kraft den 15 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 augusti 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.