753/2006

Given i Helsingfors den 1 september 2006

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i tvistemål som gäller tillämpning av aktiebolagslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 24 kap. 1 § i aktiebolagslagen av den 21 juli 2006 (624/2006):

1 §
Domkretsar

Domkretsarna i tvistemål som gäller tillämpning av aktiebolagslagen är för de tingsrätter som nämns i 24 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) följande:

1) Ålands tingsrätts domkrets omfattar Ålands tingsrätts domkrets,

2) Helsingfors tingsrätts domkrets omfattar Helsingfors hovrätts domkrets,

3) Kuopio tingsrätts domkrets omfattar Östra Finlands hovrätts domkrets,

4) Lahtis tingsrätts domkrets omfattar Kouvola hovrätts domkrets,

5) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar Rovaniemi hovrätts domkrets,

6) Tammerfors tingsrätts domkrets omfattar Tammerfors, Ikalis, Tavastehus och Toijala tingsrätters domkretsar,

7) Åbo tingsrätts domkrets omfattar Åbo hovrätts domkrets med undantag av domkretsarna för de tingsrätter som nämns i punkt 1 och 6,

8) Vasa tingsrätts domkrets omfattar Vasa hovrätts domkrets.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 september 2006.

Helsingfors den 1 september 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Regeringssekreterare
Maaria Rubanin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.