958/2004

Given i Helsingfors den 11 november 2004

Statsrådets förordning om ändring av skogsskatteförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras punkterna Östra Finlands län i 13 och 14 § och 15 § skogsskatteförordningen av den 20 september 1991 (1208/1991),

dessa lagrum sådana de lyder, punkten Östra Finlands län i 13 och 14 § i förordning 995/2001 och 15 § i förordning 917/2003, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2004.

Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 2004.

Helsingfors den 11 november 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Statsrådets förordning Nr 958

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.