917/2003

Given i Helsingfors den 13 november 2003

Statsrådets förordning om ändring av skogsskatteförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från finansministeriet,

ändras punkterna Södra Finlands och Uleåborgs län i 13 och 14 § och 15 § skogsskatteförordningen av den 20 september 1991 (1208/1991),

dessa lagrum sådana de lyder, punkten Södra Finlands län i 13 och 14 § i förordning 989/1997, punkten Uleåborgs län i förordning 995/2001 och 15 § i förordning 946/2002 som följer:Denna förordning träder i kraft den 19 november 2003.

Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 2003.

Helsingfors den 13 november 2003

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Statsrådets förordning Nr 917

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.