1007/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om ändring av 9 § lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/1968) 9 § 4 mom., sådant det lyder i lag 697/1985, som följer:

9 §

Sådan förhöjning av familjepension som understiger 2,52 euro skall inte betalas. Detta belopp justeras årligen enligt det löneindextal som nämns i 9 § lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 10 december 2002. Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Det eurobelopp som föreskrivs i 9 § 4 mom. i denna lag motsvarar det löneindextal som fastställts för 1984.

RP 176/2002
ShUB 27/2002
RSv 145/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.