823/2002

Given i Helsingfors den 4 oktober 2002

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/1964) 1 § 5 mom., sådant det lyder i lag 404/1997, som följer:

1 §

Utan hinder av 4 mom. tillämpas denna lag även på arbetstagare i ett aktiebolag vars aktier till minst 90 procent ägs av kommuner, samkommuner eller sådana föreningar som enligt 4 mom. har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten, om högst 10 procent av alla aktier enligt aktiebolagets bolagsordning får överlåtas till andra än kommuner, samkommuner eller sådana föreningar som anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten, och bolaget enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten.Denna lag träder i kraft den 1 november 2002.

RP 65/2002
ShUB 20/2002
RSv 113/2002

Helsingfors den 4 oktober 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.