803/2002

Given i Helsingfors den 26 september 2002

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § och 24 § 2 mom. lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), av dessa lagrum 16 § sådant det lyder i lag 1389/2001, samt 11 § 5 mom. lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998), sådant det lyder i lag 1390/2001:

1 §
Grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 17―20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) är det per studerande fastställda genomsnittliga priset per enhet

1) i grundläggande utbildning 4764,42 euro,

2) i gymnasier 4212,28 euro,

3) i yrkesutbildning 7284,55 euro samt

4) i yrkeshögskolor 6095,88 euro.

2 §
Grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 21 § 2 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 52,60 euro.

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 5 mom. lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 60,98 euro.

3 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de priser per enhet för bibliotek som avses i 24 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga priset per enhet för bibliotek 42,35 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2003 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns, om inte något annat följer av 2 mom. Förordningen tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 2003.

Om den godkända statsbudgeten avviker från budgetpropositionen för 2003 till de delar som avses i denna förordning, bestämmer statsrådet nya genomsnittliga priser per enhet för 2003.

Helsingfors den 26 september 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.