1478/2001

Given i Helsingfors den 27 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 a § jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriet beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 28 december 1994 om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer (2/1995) 1 a §, sådan den lyder i jord- och skogsbruksministeriets beslut 1181/1997, som följer:

1 a §
Avgiftsbelagda prestationer som avviker från självkostnadsvärdet

Informationstjänstcentralen uppbär i fast avgift för registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter 4,88 euro, i fast avgift för ett ersättande märke enligt 8 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur (7/1999) 2,52 euro samt i fast avgift för slaktanmälan enligt 16 § nämnda beslut 0,84 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.