1303/2001

Given i Helsingfors den 28 november 2001

Undervisningsministeriets förordning om statsbidragsmyndighet vid beviljande av understöd för idrottsanläggningars anläggningsprojekt

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. idrottslagen av den 18 december 1998 (1054/1998):

1 §

Länsstyrelsen är statsbidragsmyndighet i anläggningsprojekt som gäller de idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaliteter som avses i 10 § 2 mom. idrottslagen (1054/1998) och vars beräknade totalkostnader är högst 700 000 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning av den 20 januari 2000 om statsbidragsmyndighet vid beviljande av understöd för idrottsanläggningars anläggningsprojekt (72/2000).

Helsingfors den 28 november 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Seppo Paavola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.