1301/2001

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ersättning för examina i finska och svenska språken

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 16 november 1990 om ersättning för examina i finska och svenska språken (989/1990).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 12 december 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Äldre regeringssekreterare
Salla Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.