1233/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets beslut om statliga affärsverks delägarskap i aktiebolag eller andra samfund

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 20 oktober 1988 om statliga affärsverks delägarskap i aktiebolag eller andra samfund (893/1988) 3 § som följer:

3 §

Värdet av aktier som medför rätt att besitta lokaliteter vilka används i affärsverkets verksamhet skall anses vara avsevärt på det sätt som avses i 23 § 1 mom. lagen om statens affärsverk, då anskaffningspriset för aktierna är högre än 4 210 000 euro och överlåtelsepriset är högre än 1 700 000 euro. Värdet av övriga aktier skall på motsvarande sätt anses vara avsevärt när anskaffnings- eller överlåtelsepriset är högre än 900 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Seija Kivinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.