1227/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 5 december 1929 angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (379/1929) I Avdelningen samt 47 och 49―51 §, av dessa I Avdelningen sådan den lyder jämte ändringar, 50 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 190/1967 och 413/1987 samt 51 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 190/1967.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

RP 44/2001
LaUB 20/2001
RSv 120/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.