8/2001

Given i Helsingfors den 11 januari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förlängning av tillämpningstiden för jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 och 2 mom. samt 64 § 2 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 §

Den bevillningsfullmakt och de anslag som anvisats under moment 30.14.43, 30.14.61 och 13.14.62 i statsbudgeten för år 2001 samt de medel som anvisats i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för år 2001 kan under år 2001 användas så, att stöd för de ansökningar som anhängiggjorts år 2000 i stöd av lagen om finansiering av landsbygds-näringar (329/1999) beviljas i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2000 (1027/2000) utan hinder av vad som bestäms i 2 § sagda förordning om den tid som förordningen är i kraft.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2001 och är i kraft till den 31 december 2001. Det ovan sagda förhindrar dock inte tillämpningen av denna förordning vid betalning för eller i annat förfarande angående stödet som beviljats på grund av denna förordning.

Helsingfors den 11 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.