5/2001

Given i Helsingfors den 9 januari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om hälsokrav som skall iakttas vid export av nötkreatur och svin från Finland till Norge

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävas jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 15 februari 1995 om hälsokrav som skall iakttas vid export av nötkreatur och svin från Finland till Norge (202/1995).


Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2001.

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/98, EGT nr L 158, 24.6.1999, s. 1

Helsingfors den 9 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Seppo Kuosmanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.