929/2000

Given i Helsingfors den 9 november 2000

Statsrådets förordning om ändring av 15 § skogskatteförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från finansministeriet,

ändras 15 § skogskatteförordningen av den 20 september 1991 (1208/1991),

sådant detta lagrum lyder i förordning 1037/1999 som följer:

15 §

De genomsnittliga proportionella avdrag som skall tillämpas när penningvärdet av en skattekubikmeter beräknas är i de kommuner som hör till verksamhetsområdena för de skogscentraler som nämns i statsrådets beslut av den 7 augusti 1997 om skogscentraler (746/1997) samt i landskapet Åland följande:

Skogscentralens verksamhetsområde %
Kusten 7
Sydvästra Finland 6
Tavastland-Nyland 5
Kymmene 5
Birkaland 6
Södra Savolax 5
Södra Österbotten 8
Mellersta Finland 6
Norra Savolax 6
Norra Karelen 8
Kainuu 9
Norra Österbotten 10
Lappland 11
Åland 10

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2000.

Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

Helsingfors den 9 november 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.