874/2000

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

Lag om ändring av 18 och 19 § lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § 1 mom. och 19 § 1 mom. lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994), av dessa lagrum 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1027/1997, som följer:

18 §

En privatperson som anländer till Finland från en annan medlemsstat får accisfritt för eget bruk föra med sig högst följande mängder tobaksprodukter och alkoholdrycker:

tobaksprodukter

― 300 stycken cigarretter eller 150 stycken cigariller (vägande per styck högst 3 gram) eller 75 stycken cigarrer eller 400 gram pip- och cigarrettobak,

alkoholdrycker

― 1 liter destillerade, starka alkoholdrycker, vilkas alkoholhalt överstiger 22 volymprocent,

― 3 liter destillerade, starka alkoholdrycker och aperitifer, vilka baserar sig på vin eller alkohol och vilkas alkoholhalt är högst 22 volymprocent, eller skumviner eller viner som gjorts starkare genom tillsats av alkohol,

― 5 liter viner utan kolsyra,

― 32 liter öl.


19 §

En passagerare som reser till Finland från ett land utanför gemenskapen, får accisfritt medföra tobaksprodukter och alkoholdrycker högst följande mängder:

tobaksprodukter

― 200 stycken cigarretter eller 100 stycken cigariller (vägande per styck högst 3 gram) eller 50 stycken cigarrer eller 250 gram pip- och cigarrettobak,

alkoholdrycker

― 1 liter destillerade drycker och starka alkoholdrycker, vilkas alkoholhalt överstiger 22 volymprocent eller 2 liter destillerade drycker och starka alkoholdrycker och aperitifer, vilka baserar sig på vin eller alkohol, tafia, sake eller dylika drycker, vilkas alkoholhalt är högst 22 volymprocent, skumviner, viner som gjorts starkare genom tillsats av alkohol,

― 2 liter viner utan kolsyra,

― 16 liter öl.Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

RP 112/2000
StaUB 19/2000
RSv 134/2000
Rådets direktiv 2000/47/EG; EGT nr L 193, 29.7.2000, s. 73

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.