661/2000

Given i Helsingfors den 29 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av 6 § civiltjänstförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i civiltjänstförordningen av den 30 december 1991 (1725/1991) 6 § 91 punkten, sådan den lyder i förordning 906/1999, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1373/1992, 917/1994, 83/1998, 176/1999 och 906/1999, nya 92―104 punkter som följer:

6 §
Privaträttsliga civiltjänstgöringsinrättningar

Civiltjänstgöringsinrättningar som avses i 15 § 1 mom. 4 punkten civiltjänstlagen är


91) Laptuote-säätiö,

92) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö,

93) Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,

94) Väinö Voionmaan Säätiö,

95) Haaga Instituutti-säätiö,

96) Evangeliska folkhögskolans i Österbotten garantiförening rf,

97) Garantiförening för Åbolands folkhögskola Språk- och turisminstitutet rf,

98) Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry,

99) Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry,

100) Elias-Koulun kouluyhdistys ry,

101) Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry,

102) Jaakkiman Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys r.y,

103) Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry,

104) Vuoksenlaakson Teatteriyhdistys ry.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Helsingfors den 29 juni 2000

Minister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Eeva-Liisa Koivuneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.