1294/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 16 § lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 § lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) ett nytt 2 mom. som följer:

16 §
Statsbidragsmyndighet

Genom förordning kan föreskrivas att ock- så någon annan myndighet än den som nämns i 1 mom. skall vara statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller statsunderstöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 130/1999
KuUB 9/1999
RSv 123/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.