1037/1999

Given i Helsingfors den 12 november 1999

Förordning om ändring av 15 § skogskatteförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras 15 § skogskatteförordningen av den 20 september 1991 (1208/1991),

sådant detta lagrum lyder i förordning 816/1998 som följer:

15 §

De genomsnittliga proportionella avdrag som skall tillämpas när penningvärdet av en skattekubikmeter beräknas är i de kommuner som hör till verksamhetsområdena för de skogscentraler som nämns i statsrådets beslut av den 7 augusti 1997 om skogscentraler (746/1997) samt i landskapet Åland följande:

Skogscentralens verksamhetsområde %
Kusten 7
Sydvästra Finland 6
Tavastland-Nyland 5
Kymmene 5
Birkaland 6
Södra Savolax 5
Södra Österbotten 9
Mellersta Finland 6
Norra Savolax 6
Norra Karelen 8
Kainuu 9
Norra Österbotten 11
Lappland 12
Åland 9

Denna förordning träder i kraft den 17 november 1999.

Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.