1023/1999

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Lag om ändring av 1 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988),

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 984/1996, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Rätt till fronttillägg enligt denna lag har också den som har ett i 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg över deltagande i sådana minröjningsuppdrag som avses 1 § 2 mom. [ Den märkta texten har rättat (1999), Originaltexten lydde: som avses i 1 § 1 mom. ] 3 punkten i nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 62/1999
ShUB 14/1999
RSv 50/1999

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.