1183/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om överlåtelse av vissa statliga läroanstaltsfastigheter till privata yrkesutbildningsanordnare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Undervisningsministeriet bemyndigas att på de villkor som ministeriet bestämmer och utan vederlag till privata yrkesutbildningsanordnare överlåta följande statliga läroanstaltsfastigheter jämte byggnader:

1) i Pargas stad, Kyrkängs by fastigheten Fiskeriläroanstalten-Kalatalousoppilaitos Rnr 2:54 och i Qvidja by fastigheten Notvarpet Rnr 2:448 och fastigheten Taimenvesi Rnr 2:452.

2) i Åbo stad, IX stadsdelen, kvarteret 11, tomten nr 1.

3) i Ekenäs stad, 8 stadsdelen, kvarteret nr 801, tomten nr 2.

4) i Sammatti kommun, Niemi by fastigheten Elias Lönnrotin koulutila I Rnr 5 och fastigheten Navetanpelto Rnr 4:38 samt i Myllykylä by fastigheten Elias Lönnrotin koulutila II Rnr 11:2 och fastigheten Siesilta Rnr 2:28.

5) i Ypäjä kommun, Varsanoja by fastigheten Kansakoulu Rnr 1:122 och fastigheten Kartano Rnr 1:121 samt i Kartano by fastigheten Toivonen Rnr 1:5, fastigheten Tamminen Rnr 1:6, fastigheten Viinivuori Rnr 1:55, fastigheten Kuusimäki Rnr 1:70, fastigheten Mustikka Rnr 1:48 och fastigheten Lehtonen Rnr 1:56 samt av fastigheten Kartano Rnr 6:0 ett outbrutet område på ca 82 hektar, av fastigheten Heilimö Rnr 1:3 ett outbrutet område på ca 0,25 hektar och av fastigheten Ahteensuu Rnr 1:71 ett outbrutet område på ca 2,8 hektar.

6) i Virolahti kommun, Ravijoki by av fastigheten Harjun koulutila Rnr 35:1 ett outbrutet område på ca 242,3 hektar.

2 §

På överlåtelse av sådana jordområden och byggnader som avses i denna lag, ändring av ändamålet, avslutande av verksamhet samt på ersättning för förstörelse eller skadegörelse på egendom som avses i denna lag tillämpas 49 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 213/1998
StaUB 49/1998
RSv 195/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.