970/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

fogas till förordningen den 10 februari 1995 om utrikesförvaltningen (166/1995) 9 § 1 mom. nya 6 a―6 c punkter som följer:

9 §

6 a) för försvarsråd och försvarspolitisk specialsakkunnig för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

6 b) för militärrepresentant och biträdande militärrepresentant generalstabsofficersexamen;

6 c) för militärsakkunnig officersexamen eller institutofficersexamen;Denna förordning träder i kraft den 21 december 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.