816/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Förordning om ändring av 15 § skogskatteförordningen

På föredragning av finansministern

ändras 15 § skogskatteförordningen av den 20 september 1991 (1208/1991),

sådant detta lagrum lyder i förordning 989/1997 som följer:

15 §

De genomsnittliga proportionella avdrag som skall tillämpas när penningvärdet av en skattekubikmeter beräknas är i de kommuner som hör till verksamhetsområdena för de skogscentraler som nämns i statsrådets beslut av den 7 augusti 1997 om skogscentraler (746/1997) samt i landskapet Åland följande:

Skogscentralens verksamhetsområde %
Kusten 8
Sydvästra Finland 7
Tavastland-Nyland 6
Kymmene 6
Birkaland 7
Södra Savolax 6
Södra Österbotten 11
Mellersta Finland 7
Norra Savolax 7
Norra Karelen 9
Kainuu 11
Norra Österbotten 13
Lappland 14
Åland 10

Denna förordning träder i kraft den 18 november 1998.

Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 1998.

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.