1027/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av 18 § lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 18 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 900/1995, som följer:

18 §

En privatperson som anländer till Finland från en annan medlemsstat får accisfritt för eget bruk föra med sig högst följande mängder tobaksprodukter och alkoholdrycker:

tobaksprodukter

― 300 stycken cigarretter eller 150 stycken cigariller (vägande per styck högst 3 gram) eller 75 stycken cigarrer eller 400 gram pip- och cigarrettobak,

alkoholdrycker

― 1 liter destillerade, starka alkoholdrycker, vilkas alkoholhalt överstiger 22 volymprocent,

― 3 liter destillerade, starka alkoholdrycker och aperitiver, vilka baserar sig på vin eller alkohol och vilkas alkoholhalt är högst 22 volymprocent, eller skumviner eller viner som gjorts starkare genom tillsats av alkohol,

― 5 liter viner utan kolsyra och

― 15 liter öl.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 105/1997
StaUB 15/1997
RSv 132/1997
Rådets direktiv 92/83/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 21,
Rådets direktiv 92/84/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29,
Rådets direktiv 96/99/EG; EGT nr L 8, 11.1.1997, s. 12

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.