759/1997

Given i Nådendal den 8 augusti 1997

Förordning om ändring av 3 § civiltjänstförordningen

På föredragning av arbetsministern

ändras i civiltjänstförordningen av den 30 december 1991 (1725/1991) 3 §, sådan den lyder i förordning 1453/1993, som följer:

3 §
Civiltjänstcentral

Civiltjänstcentral är Lapinjärven koulutuskeskus - Lappträsk utbildningscentral.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 8 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.