569/1997

Utfärdat i Helsingfors den 13 juni 1997

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättandet av restriktionsområden på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Elimäki kommun

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 9 § förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994) beslutat:

1 §
Beslutets tillämpningsområde

Detta beslut gäller upprättandet av restriktionsområden till följd av att amerikansk yngelröta konstaterats på biodlingar i Elimäki kyrkoby samt byarna Rahikkala och Isoaho (bilaga 1), i byn Kimonkylä (bilaga 2) samt i byn Palokorpi (bilaga 3) i Elimäki kommun.

2 §
Restriktionsområden

Restriktionsområden omfattar de områden som märkts ut på närslutna kartor.

3 §
Bestämmelser om restriktionsområdet

Om restriktioner som skall iakttas på restriktionsområdet bestäms i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut nr 2/VLA/1996 av den 4 januari 1996 om bekämpande av amerikansk yngelröta hos bin.

4 §
Undantag från restriktionerna

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning kan av särskilt motiverade skäl i enskilda fall bevilja tillstånd att på restriktionsområdet avvika från bestämmelserna i det beslut som nämns i 3 §.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 13 juni 1997. I enlighet med 18 § förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994) skall beslutet iakttas genast från och med nämnda datum.

Helsingfors den 13 juni 1997

Biträdande avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Veterinärinspektör
Taina Aaltonen

Kuva

Elimäki kommun

Kuva

© Lantmäteriverket, tilldtånd nr 17/MAR/97 Elimäki kommun 1:50 000

Kuva

Elimäki kommun

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.