1285/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 10 § lagen om stöd för nyskiften

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § lagen den 16 januari 1981 om stöd för nyskiften (24/81), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 maj 1990 (450/90), som följer:

10 §

Den fastighet som skall skiftas utgör pant för betalningen av kostnader som skall återkrävas, jämte ränta, enligt vad 20 kap. jordabalken stadgar.

Kostnader som skall återkrävas och räntan får, till den del de har förfallit till betalning, utmätas utan dom eller särskilt beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Beträffande lagstadgade panträtter som har uppstått innan denna lag träder i kraft gäller 14 § lagen om införande av jordabalken (541/95).

RP 215/1996
LaUB 21/1996
RSv 244/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.