1275/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ändring av 8 § förordningen om folkhögskolor med statsandel

På föredragning av undervisningsministern

ändras 8 § 1 mom. förordningen den 17 december 1993 om folkhögskolor med statsandel (1219/1993) som följer:

8 §
Beräkning och meddelande av antalet studerande

I fråga om beräkning och meddelande av antalet studerande inom grundläggande yrkesutbildning samt inom grundskole- och gymnasieundervisning gäller vad som bestäms i 6-8 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/1992).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.