984/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. och 5 § 2 mom. lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/88) som följer:

1 §

En frontman och den som har deltagit i fronttjänst har rätt till fronttillägg enligt denna lag, om han är bosatt utomlands.


2 §

Fronttillägg beviljas en finsk eller utländsk medborgare som är bosatt utomlands och som inte får folkpension enligt folkpensionslagen (347/56).


5 §

Har för den tid för vilken någon senare beviljas fronttillägg enligt lagen om frontmannapension betalts fronttillägg enligt denna lag, betraktas detta som förskott på fronttillägg enligt lagen om frontmannapension och på extra fronttillägg som betalas till en folkpensionstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Fronttillägg enligt denna lag som har börjat före ikraftträdandet betalas fortfarande enligt denna lag till dess personen på arjökan börjar få fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/77).

RP 189/1996
ShUB 29/1996
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.