488/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 4 mom. lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64), sådant det lyder i lag av den 16 november 1990 (974/90) som följer:

1 §

Denna lag tillämpas även på tjänsteinnehavare och arbetstagare vid pensionsanstalten och Kommunernas garanticentrals tjänsteinnehavare och arbetstagare, varvid beträffande pensionsanstalten och Kommunernas garanticentral i tillämpliga delar gäller vad som stadgas om medlemssamfund, samt på arbetstagare i en sådan förening vars medlemmar enbart består av kommuner, samkommuner och av dem bildade föreningar, och vilken enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten. Denna lag tillämpas även på arbetstagare vid ett aktiebolag vars samtliga aktier ägs av kommuner, samkommuner eller pensionsanstaltens medlemssamfund, om aktierna enligt aktiebolagets bolagsordning får överlåtas endast till kommuner, samkommuner eller pensionsanstaltens medlemssamfund, och bolaget enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 30/96
FvUB 11/96
RSv 97/96

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.