1282/1995

Given i Helsingfors den 17 november 1995

Förordning om ändring av skogsskatteförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras punkten Tavastehus län i 13 och 14 §§, 15 § och 20 § 1 mom. 16 punkten skogsskatteförordningen av den 20 september 1991 (1208/91),

av dessa lagrum punkten Tavastehus län i 13 och 14 §§ sådan den lyder i förordning av den 19 november 1993 (994/93) och 15 § sådan den lyder i förordning av den 21 november 1994 (998/94), och

fogas till 16 § ett nytt 2 mom. och till 20 § 1 mom. en ny 17 punkt som följer:

13 §

Skogsskattetalen i de olika skatteklasserna är följande:

Län och kommun Klass
I II III IV
Tavastehus län
Asikkala 5,8 4,1 2,6 1,4
Birkala 5,3 3,8 2,6 1,4
Forssa 5,7 4,0 2,8 1,4
Hattula 5,9 4,1 2,8 1,4
Hauho 5,5 3,9 2,6 1,3
Hausjärvi 5,9 4,1 2,8 1,4
Hollola 5,8 4,1 2,6 1,4
Humppila 5,7 4,2 2,6 1,3
Hämeenkoski 5,8 4,1 2,6 1,4
Ikalis 5,2 3,5 2,5 1,3
Janakkala 5,9 4,1 2,8 1,4
Jockis 5,6 3,9 2,6 1,3
Juupajoki 5,2 3,6 2,4 1,3
Kalvola 5,7 4,0 2,8 1,4
Kangasala 5,6 4,0 2,7 1,4
Kihniö 4,8 3,3 2,8 1,7
Kuhmalahti 5,6 4,0 2,7 1,4
Kuorevesi 5,2 3,6 2,4 1,3
Kuru 5,0 3,4 2,3 1,2
Kylmäkoski 5,2 3,9 2,7 1,4
Kärkölä 5,8 4,1 2,6 1,4
Lahtis 5,8 4,1 2,6 1,4
Lammi 5,8 4,1 2,6 1,4
Lempäälä 5,2 3,9 2,7 1,4
Loppi 5,5 3,8 2,7 1,3
Luopioinen 5,6 4,0 2,7 1,4
Längelmäki 5,5 3,9 2,7 1,4
Mouhijärvi 5,4 3,7 2,6 1,4
Mänttä 5,1 3,5 2,4 1,3
Nastola 5,6 4,0 2,6 1,4
Nokia 5,3 3,8 2,6 1,4
Orivesi 5,5 3,9 2,7 1,4
Padasjoki 5,3 3,8 2,5 1,4
Parkano 4,8 3,3 2,9 1,8
Pälkäne 5,6 4,0 2,7 1,4
Renko 5,7 4,0 2,8 1,4
Riihimäki 5,9 4,1 2,8 1,4
Ruovesi 5,2 3,6 2,4 1,3
Sahalahti 5,6 4,0 2,7 1,4
Tammela 5,7 4,0 2,8 1,4
Tammerfors 5,3 3,8 2,6 1,4
Tavastehus 5,9 4,1 2,8 1,4
Tavastkyro 5,4 3,7 2,6 1,4
Toijala 5,2 3,9 2,7 1,4
Tuulos 5,9 4,1 2,8 1,4
Urjala 5,2 3,9 2,7 1,4
Valkeakoski 5,2 3,9 2,7 1,4
Vesilahti 5,2 3,9 2,7 1,4
Viiala 5,2 3,9 2,7 1,4
Viljakkala 5,4 3,7 2,6 1,4
Vilppula 5,1 3,5 2,4 1,3
Virdois 4,8 3,4 2,3 1,1
Ylöjärvi 5,3 3,8 2,6 1,4
Ypäjä 5,7 4,2 2,6 1,3

14 §

En skattekubikmeter anses innefatta följande mängder virke av olika slag samt spillvirke:

Län och kommun Tall- Gran- Löv- Tall- Gran- Löv- Spillvirke
timmermassaved
%
Tavastehus län
Asikkala 20 28 6 13 20 8 5
Birkala 14 33 3 10 26 8 6
Forssa 14 31 3 12 25 9 6
Hattula 16 31 3 12 24 8 6
Hauho 16 31 3 12 24 8 6
Hausjärvi 13 34 3 11 25 8 6
Hollola 11 41 3 9 26 5 5
Humppila 14 29 2 13 29 7 6
Hämeenkoski 11 41 3 9 26 5 5
Ikalis 17 30 2 16 21 8 6
Janakkala 13 34 3 11 25 8 6
Jockis 14 29 2 13 29 7 6
Juupajoki 17 32 3 12 22 8 6
Kalvola 14 31 3 12 25 9 6
Kangasala 19 29 3 11 24 8 6
Kihniö 21 13 2 33 13 10 8
Kuhmalahti 20 28 3 11 24 8 6
Kuorevesi 17 32 3 12 22 8 6
Kuru 18 28 2 17 20 8 7
Kylmäkoski 15 31 2 11 26 9 6
Kärkölä 11 41 3 9 26 5 5
Lahtis 11 41 3 9 26 5 5
Lammi 13 37 3 11 25 6 5
Lempäälä 15 31 2 11 26 9 6
Loppi 17 29 3 14 23 8 6
Luopioinen 19 29 3 11 24 8 6
Längelmäki 19 31 3 11 22 8 6
Mouhijärvi 14 35 2 11 24 8 6
Mänttä 17 32 3 12 22 8 6
Nastola 19 30 4 13 21 8 5
Nokia 14 33 3 10 26 8 6
Orivesi 19 29 3 11 24 8 6
Padasjoki 20 28 6 13 20 8 5
Parkano 19 16 2 28 17 10 8
Pälkäne 19 29 3 11 24 8 6
Renko 17 29 3 14 23 8 6
Riihimäki 13 34 3 11 25 8 6
Ruovesi 17 32 3 12 22 8 6
Sahalahti 20 28 3 11 24 8 6
Tammela 17 29 3 14 23 8 6
Tammerfors 14 33 3 10 26 8 6
Tavastehus 16 31 3 12 24 8 6
Tavastkyro 14 35 2 11 24 8 6
Toijala 16 30 3 11 24 10 6
Tuulos 16 31 3 12 24 8 6
Urjala 15 31 2 11 26 9 6
Valkeakoski 16 30 3 11 24 10 6
Vesilahti 15 31 2 11 26 9 6
Viiala 15 31 2 11 26 9 6
Viljakkala 14 35 2 11 24 8 6
Vilppula 17 32 3 12 22 8 6
Virdois 22 21 1 24 17 7 8
Ylöjärvi 14 33 3 10 26 8 6
Ypäjä 14 29 2 13 29 7 6

15 §

De genomsnittliga proportionella avdrag som skall tillämpas när penningvärdet av en skattekubikmeter beräknas är i de kommuner som hör till verksamhetsområdena för de skogsnämnder som nämns i statsrådets beslut av den 29 april 1987 om centralskogsnämnder och skogsnämnder (439/87) samt i landskapet Åland följande:

Skogsnämndens verksamhetsområde %
Åland 9
Helsingfors 7
Sydvästra Finland 8
Satakunta 10
Nyland-Tavastland 8
Pirkka-Tavastland 9
Östra Tavastland 7
Södra Savolax 7
Södra Karelen 7
Östra Savolax 8
Norra Karelen 10
Norra Savolax 9
Mellersta Finland 9
Södra Österbotten 13
Österbotten 9
Mellersta Österbotten 16
Kainuu 16
Norra Österbotten 17
Nordöstra Finland 21
Lappland 18
16 §

Avverkningsåret börjar den 1 juli och upphör den 30 juni följande år.

20 §

Till de utgifter för virkesproduktion som avses i 11 § 1 mom. 5 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk hänförs bland annat följande av skogsägaren betalda utgifter och följande avskrivningar på anläggningstillgångar, vilka beror på skogsvårdsåtgärder och förvaltning av skogsbruket:


16) allmänna kostnader för förvaltning och för försäljning av virke,

17) understöd till Finlands Skogsstiftelse.Denna förordning träder i kraft den 22 november 1995.

Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995, dock så, att 20 § 1 mom. 17 punkten tillämpas första gången vid beskattningen för 1996.

Helsingfors den 17 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.