1042/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Förordning om ändring av 30 § förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av undervisningsministern

ändras 30 § förordningen den 12 oktober 1984 om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84), sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordningar av den 25 januari 1991 och den 27 november 1992 (178/91 och 1178/92), som följer:

30 §

Ärenden som gäller eleverna och nämns i 75 § 3 mom. grundskolelagen och 48 § 3 mom. gymnasielagen är intagning av elever samt annan än tillfällig befrielse av en elev från studier i ett visst ämne.

Över beslut av länsstyrelsen som gäller i 44 § gymnasieförordningen avsedd elevbedömning och uppflyttning från årskurs får besvär inte anföras.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.