1040/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Förordning om ändring av 106 § gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84) 106 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i förordning av den 25 januari 1991 (177/91), och

ändras 106 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 25 januari 1991, som följer:

106 §

Över beslut av länsstyrelsen som gäller i 44 § avsedd elevbedömning och uppflyttning från årskurs får besvär inte anföras.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.