773/1995

Given i Helsingfors den 12 maj 1995

Förordning angående ändring av 1 § förordningen om ekonomiska rådet

På föredragning av finansministern ändras i förordningen den 21 januari 1966 om ekonomiska rådet 1 § 1 mom., sådant det lyder i förordningen den 11 april 1990 (335/90), som följer:

1 §

Till det ekonomiska rådet hör en ordförande samt minst 10 och högst 20 ledamöter. Ordföranden och ledamöterna förordnas av statsrådet med iakttagande av vad i 2 § lagen om ekonomiska rådet är stadgat.Denna förordning träder i kraft den 17 maj 1995.

Helsingfors den 12 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.