564/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av 4 och 6 §§ lagen om stöd för nyskiften

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § och 6 § 1 mom. lagen den 16 januari 1981 om stöd för nyskiften (24/81), dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 16 december 1994 (1239/94), som följer:

4 §

Vid nyskiften som avses i 3 § 2 mom. är det möjligt att helt eller delvis avstå från att uppbära den fastighetsförrättningsavgift som det ankommer på delägarna att betala.

6 §

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar hur stor del av kostnaderna som enligt 3 § 2 mom. skall kvarstå såsom slutlig utgift för staten, samt om att helt eller delvis avstå från att uppbära fastighetsförrättningsavgift som avses i 4 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/94
JsUB 45/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.