548/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av lagen om länsrätterna

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 december 1974 om länsrätterna (1021/74) 30 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 mars 1989 (242/89), samt

ändras 1 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 10 mars 1989, som följer:

1 §

Om Ålands förvaltningsdomstol stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

RP 35/94
LaUB 8/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.