108/1994

Given i Helsingfors den 4 februari 1994

Förordning om ändring av 3 § förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 3 § förordningen den 12 oktober 1984 om skola som ersätter grundskola och om privat gymnasium (720/84), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 27 november 1992 (1178/92), som följer:

3 §

Vad som stadgas i 2 § 1 mom., 14, 16-19, 21-23, 25, 29, 32, 34, 35, 38-41, 41 a, 42-44, 46, 50-53, 59, 72-74, 76, 78-82, 89, 98 a, 120-122, 124, 125, 127, 128, 128 a och 129 §§ gymnasieförordningen gäller i tillämpliga delar privata gymnasier och deras elever, befattningar, befattningshavare och timlärare.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Gymnasieförordningens 41 och 42 §§ tillämpas inte på sådana elever som är gymnasieelever när denna förordning träder i kraft. Om bedömningen av dessa elever och deras deltagande i muntliga förhör gäller i tillämpliga delar de stadganden i 40, 41 och 42 §§ gymnasieförordningen som var i kraft när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 4 februari 1994

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.