1014/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av 1 § lagen om försöksverksamhet med samhällstjänst

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på del sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 1 § 1 mom. 5 punkten lagen den 14 december 1990 om försöksverksamhet med samhällstjänst (1105/90), sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 oktober 1993 (877/93), som följer:

1 §

Denna lag tillämpas i brottmål som avgörs av


5) Kemi, Kemijärvi, Lapplands, Rovaniemi och Torneå tingsrätter.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 269/93
LaUB 18/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.