906/1993

Given i Helsingfors den 29 oktober 1993

Förordning om upphävande av 21 § förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av undervisningsministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs 21 § förordningen den 12 oktober 1984 om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84), sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordning av den 27 november 1992 (1178/92).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Förordningen tillämpas på lön som har betalts efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 29 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.