1604/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om den inkomstgräns för första ersättningsklassen som ligger till grund för avgifter som uppbärs för barndagvård

Social- och hälsovårdsministeriet har på grundval av 4 § förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/92) beslutat:

1 §

Barndagvården är avgiftsfri för den som anlitar servicen eller för familjen då de inkomster per månad som skall beaktas vid bestämmandet av betalningsförmågan ligger under inkomstgränsen för första ersättningsklassen.

2 §

Inkomstgränserna för den avgiftsgrundande första ersättningsklassen i första och andra dyrortsklassen för kommuner är följande:

Antal personer Dyrortsklass I Dyrortsklass II
mk/mån mk/mån
2 5 900 5 600
3 7 500 7 100
4 9 200 8 800
5 11 200 10 500
6 12 900 12 000
7 14 400 13 700
8 16 200 15 000

När antalet personer överstiger åtta, höjs inkomstgränsen för första ersättningsklassen med 1 000 mk för varje därpå följande person.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Tf. Överinspektör
Kari Ilmonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.