1132/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om ändring av 3 § förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättmedicinska undersökningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3 § 2 mom. förordningen den 28 december 1956 (689/56) angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättmedicinska undersökningar, sådan den lyder i förordning av den 15 februari 1991 (327/91), som följer:

3 §

För annan sällsynt laboratorieundersökning, som av rättsskyddscentralen för hälsovården befunnits nödvändig, erläggs av rättsskyddscentralen godkänt arvode, som står i proportion till de ovannämnda.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.