487/1992

Given i Helsingfors den 27 maj 1992

Förordning om ändring av 3 § förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 14 juni 1991 (949/91), som följer:

3 §
Barndagvård

För vård i daghem och för familjedagvård som avses i lagen om barndagvård (36/73) uppbärs hos andra än i 14 § avsedd förälder eller annan vårdnadshavare, som är mindre bemedlad, en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften uppbärs i form av en månadsavgift för de kalendermånader då barnet är i vård i daghem eller i familjedagvård, som ordnas av kommunen, enligt en ersättningsklass om vilken kommunen eller kommunalförbundet beslutar. Avgiften uppbärs likväl för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret. Avgiften är:

1) för vård som varar mer än 5 timmar

a) i fråga om barn under 3 år i första ersättningsklassen 330, i andra klassen 495, i tredje klassen 715, i fjärde klassen 990 och i femte klassen 1 210 mk per kalendermånad,

b) i fråga om barn mellan 3 och 5 år i första ersättningsklassen 385, i andra klassen 550, i tredje klassen 825, i fjärde klassen 1 100 och i femte klassen 1 430 mk per kalendermånad,

c) i fråga om barn i förskole- och läropliktsåldern den avgift som stadgas i punkt a,

2) för vård som varar högst 5 timmar

a) i fråga om barn under 3 år i första ersättningsklassen 165, i andra klassen 275, i tredje klassen 385, i fjärde klassen 495 och i femte klassen 605 mk per kalendermånad,

b) i fråga om barn mellan 3 och 5 år i första ersättningsklassen 220, i andra klassen 330, i tredje klassen 440, i fjärde klassen 660 och i femte klassen 880 mk per kalendermånad, samt

c) i fråga om barn i förskole- och läropliktsåldern den avgift som stadgas i punkt a.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

Helsingfors den 27 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.