432/1992

Given i Helsingfors den 15 maj 1992

Förordning om ändring av 10 § förordningen om statsunderstöd till folkhögskolor

På föredragning av undervisningsministern

ändras 10 § 3 mom. förordningen den 27 juli 1984 om statsunderstöd till folkhögskolor (563/84), sådant det lyder i förordning av den 11 januari 1991 (18/91), som följer:

10 §

Undervisningsministeriet kan beträffande utbildning som nämns i 1 § 2 mom. folkhögskolelagen och beträffande grundskole- och gymnasielinjer fastställa andra krav än de som nämns i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 20 maj 1992.

Helsingfors den 15 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.