170/1992

Riksdagens beslut om ändring av instruktionen för Riksdagens Bankfullmäktige

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i instruktionen för Riksdagens Bankfullmäktige av den 2 mars 1926 (101/26) rubriken för instruktionen för Riksdagens Bankfullmäktige, den finska språkdräkten i 1–3 §§, i det inledande stycket i 4 § och i 5–12 §§, 13 § samt den finska språkdräkten i 14 §,

av dessa lagrum 7 § sådan den lyder i riksdagens beslut av den 17 oktober 1952 (371/52), 9 § sådan den lyder i riksdagens beslut av den 16 december 1938 (30/39), 12 § sådan den lyder i riksdagens beslut av den 20 februari 1970 (249/70) och 14 § sådan den lyder i riksdagens beslut av den 21 december 1972 (20/73), som följer:

Instruktion för riksdagens bankfullmäktige
13 §

Om en bankfullmäktig ställs under förmyndare eller avträder sin egendom till sina borgenärer, skall han anses skild från uppdraget som bankfullmäktig.


Dessa ändringar i instruktionen träder i kraft den 1 mars 1992.

Helsingfors den 25 februari 1992

På riksdagens vägnar


Saara-Maria Paakkinen talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.