1744/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om indragning av en tjänst vid statens studiestödscentral

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § 4 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Vid statens studiestödscentral indras en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.